De vakantie loopt stilletjes aan op z'n einde en dat wil zeggen dat het chirojaar bijna weer van start gaat! We hebben al jullie herinschrijvingen goed ontvangen en zijn blij dat jullie ook dit jaar weer van de partij zijn!

Via dit formulier kunnen broers en zussen van huidige leden zich inschrijven voor chirojaar 2016-2017.

Nu het kamp achter ons ligt, blikken we vooruit naar het nieuwe chirojaar.

Inschrijvingen chirojaar 2016-2017

We kregen reeds enkele vragen over inschrijvingen voor volgend chirojaar, daarom blikken we al even vooruit en geven we wat meer informatie omtrent het nieuwe chirojaar.

Door ons groeiend ledenaantal en de beslissing om een ledenstop in te voeren om een goede en kwaliteitsvolle werking te kunnen behouden, zullen de inschrijvingen voor 2016-2017 anders verlopen dan de afgelopen jaren. Neem even rustig de tijd om onderstaande belangrijke informatie door te nemen!

  • We vragen aan al onze huidige leden om zich her in te schrijven indien ze volgend jaar lid willen blijven. Ook de leden van wie de generatie momenteel niet vol zit. In de periode van 28 juli tot 15 augustus zullen jullie een herinschrijvingsformulier op de website vinden. Vergeet dit zeker niet, want na deze periode verlies je je voorrang en we zouden niet willen dat jullie je niet meer kunnen inschrijven!
  • Broers en zussen van huidige leden krijgen voorrang om zich in te schrijven. Voor hen zal er tussen 15 augustus en 31 augustus een inschrijvingsformulier online komen. Na deze periode verliezen ook zij hun voorrang. Indien broers of zussen zich willen inschrijven in een generatie die reeds volzet is, komen zij op de wachtlijst terecht.
  • Nieuwe leden kunnen zich inschrijven op de inschrijvingsdag zondag 4 september vanaf 17.30u op ons chirodomein. Na 4 september komt er een inschrijvingsformulier online langs waar verder ingeschreven kan worden. Wanneer een generatie volzet is (=20 leden, momenteel is dit het geval voor geboortejaren 2009 en 2008), kom je op de wachtlijst terecht. Wanneer er kinderen afvallen voor de paasvakantie, wordt de eerst volgende op de wachtlijst gecontacteerd. De volgorde van de wachtlijst zal behouden worden over de jaren heen. De wachtlijst is echter geen garantie op een plaatsje bij Chiro Aksent op korte termijnā€¦ Nieuwe leden kunnen eind september, na de overgang, starten. De juiste datum wordt nog meegedeeld.


Als er nog vragen zijn, mag u Marthe (marthe_jans@hotmail.com) contacteren.

Activiteiten

Facebook