Chiro Aksent > Nieuws > Uncategorized > Bevraging Chiro activiteiten januari / februari 2021

Bevraging Chiro activiteiten januari / februari 2021

Beste ouders,

Er ligt een nieuw voorstel op tafel om jeugdwerk te organiseren in bubbels van maximum 10 kinderen (– 12-jarigen en +12-jarigen). Elk kind mag één hobby uitvoeren per week. Chiro Aksent kiest ervoor om per maand te werken en indien het aantal inschrijvingen dit toelaat. Onderstaande bevraging geldt voor alle leden.

Wij krijgen als Chiro Aksent graag een duidelijk overzicht van wie naar de Chiro zou komen.

Wij vragen daarom om onderstaand Google Forms document in te vullen.

Indien je uw kind(eren) inschrijft, gaan we dit uiteraard nauwgezet opvolgen op aanwezigheid. Indien je uw kind(eren) niet inschrijft, kies je ervoor om je kind(eren) niet te laten deelnemen aan de activiteiten. Wij gaan dit nauwgezet moeten toepassen. Indien je hen inschrijft betekent dit dat ze 31 januari, 7 / 14 / 21 en 28 februari aanwezig zijn, tenzij het door ziekte of een ander beletsel niet aanwezig kan zijn. Wij vragen desgevallend om ons tijdig (indien mogelijk) te verwittigen.

Op basis van het aantal inschrijvingen bekijken wij wat organisatorisch haalbaar is. De daaropvolgende zondagen zullen pas bevestigd worden indien we inschrijvingen ontvangen hebben.

Je kan inschrijven tot vrijdag 29 januari 2021 tem 16h. Daarna overleggen wij met volwassen begeleiding en leiding welke activiteiten er dan kunnen plaatsvinden.

Vriendelijke groeten,
De leiding van Chiro Aksent

© 2022 - Chiro Aksent, Waversesteenweg 24, 2820 Bonheiden.