Chiro Aksent > Nieuws > Uncategorized > Chiro in mei

Chiro in mei

Beste ouders,

De huidige maatregelen blijven van kracht. Dit betekent dat we met bubbels van maximum 10 kinderen (– 12-jarigen en +12-jarigen) moeten werken en dit zeker tot 8 mei. Dit wil ook zeggen dat wij voor zondag 2 mei nog met het inschrijvingsformulier moeten werken. Vanaf 8 mei kunnen we mogelijks terug zondagen organiseren in bubbels van 25 kinderen.Vanaf zondag 9 mei zou er dan niet meer met inschrijvingen gewerkt en kan iedereen gewoon deelnemen.

Wij vragen daarom om onderstaand Google Forms document in te vullen:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5X15jb5unrRgz6o4erjWiqqJHQcHEv-TtEOCZq6dI4xeXiQ/viewform?usp=sf_link

Indien je uw kind(eren) inschrijft, gaan we dit uiteraard nauwgezet opvolgen op aanwezigheid. Indien je uw kind(eren) niet inschrijft, kies je ervoor om je kind(eren) niet te laten deelnemen aan de activiteiten. Wij gaan dit nauwgezet moeten toepassen. Indien je hen inschrijft betekent dit dat ze op 2 mei aanwezig zijn, tenzij het door ziekte of een ander beletsel niet aanwezig kan zijn.Wij vragen desgevallend om ons tijdig (indien mogelijk) te verwittigenper smsnaar de leiding. 

Je kan inschrijven totwoensdag 28 april 2021 tem 20h.

Vriendelijke groeten,

De leiding van Chiro Aksent

© 2021 - Chiro Aksent, Waversesteenweg 24, 2820 Bonheiden.